Charyzmaty

Charyzmaty

Literatura o darach, charyzmatach i uwielbieniu. Czym jest proroctwo? Jak posługiwać charyzmatami? Co mówi Kościół katolicki o charyzmatach i darach Ducha Świętego? Zapraszamy do zapoznania się z książkami wyjaśniającymi te zagadnienia.
Proroctwo dzisiaj
24,90 zł
(brutto)
 Prorocy są po to, by przypominać, aktualizować słowo Boże, objawiać prawdę o człowieku i świecie, demaskować fałsz i kłamstwo Złego. Są potrzebni po to, by na mocy otrzymanego charyzmatu patrzyli głębiej i dalej w rzeczywistość, by – jako szczególni słudzy Pana, całkowicie zanurzeni w Jego miłość i wolę – szli i działali w świecie na wzór Jezusa Chrystusa. 
Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty
27,90 zł
(brutto)
Czy Charyzmaty, wylanie Ducha Świętego, dar języków, proroctwa i uzdrowienia miały miejsce tylko w czasach Apostołów?Zjawiska te są obecne w wielu wspólnotach chrześcijańskich. Wiele osób niepokoi się, czy mieszczą się one w tradycji katolickiej, czy też są objawem „pentekostalizacji” katolicyzmu.
Siedem darów Ducha Świętego
19,90 zł
(brutto)
Często wydaje się nam, że nie jesteśmy zdolni żyć w zgodzie z wolą Bożą ani zrealizować powołania, jakim jest osobista świętość. Z pomocą przychodzi nam siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. To one pomagają nam pokonać ludzkie słabości, wnoszą boskie światło w rozpoznanie, pragnienie i działanie zgodnie z Bożym zamysłem.